Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ban hành thể lệ cuộc thi viết về việc “Áp dụng kỷ luật tích cực trong trường học ...